delicious durian glutinous rice dumplings

Seaweed rice roll energy bar
Seaweed rice roll energy bar

Dried Fruit Enzyme Hawthorn
Dried Fruit Enzyme Hawthorn

Sweet and Sour Enzyme Hawthorn
Sweet and Sour Enzyme Hawthorn

Durian Glutinous Rice dumplings
Durian Glutinous Rice dumplings

Spicy glutinous rice twist
Spicy glutinous rice twist

Nutrituous Daily Fruit Oatmeal
Nutrituous Daily Fruit Oatmeal

Beef flavored Fried Rice
Beef flavored Fried Rice

Wenzhou flavor duck tongue
Wenzhou flavor duck tongue

Available wholesale spicy scallop
Available wholesale spicy scallop

Available Spicy Crisp Tuna
Available Spicy Crisp Tuna

Toasty Dry Fish Tofu
Toasty Dry Fish Tofu

Available and Wholesale Grilled Lophiiformes
Available and Wholesale Grilled Lophiiformes

Original flavor fish skin
Original flavor fish skin

Healthy available loquat slices
Healthy available loquat slices

Nine production of plum
Nine production of plum

Available and whosale preserved plum
Available and whosale preserved plum

Available whosale dried cherries
Available whosale dried cherries

Crab roe flavor melon seed kernel
Crab roe flavor melon seed kernel

Garlic flavor green peas
Garlic flavor green peas

Contact Info

CONTACT US

Hangzhou Aiyomi food co.,LTD

Address: No.600 linping avenue,yuhang district, Hangzhou, Zhejiang,Hangzhou,Zhejiang

Contact Person: Alice Xu

Phone:86--4008765177

Fax:86-0571-86315235

Full name Contact Phone Content
点击刷新验证码